Bestyrelsen

Nyt Arkiv tiltag i Grønbjerg
Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv har oprettet Gruppen
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv på Facebook.
Her kan man kommentere billeder tilføje og komme med rettelser til billedmateriale og andet godt på Arkivets hjemmeside og på Arkiv.dk - Facebook

Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv
Grønbjerg lokalhistorisk Arkiv blev stiftet i 1982 efter at det havde været en underafdeling af Grønbjerg Sogneforening.

Formål:
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv skal fremme interessen for egnens historie, samt indsamle og opbevare arkivalier i lokalhistorisk arkiv og derved bidrage til, at intet af lokalhistorisk værdi går tabt.
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os venligst. Kontakt


Mogens Ballegaard
Formand


Lars Holm Hansen
Næstformand


Hans Erik Hansen
Kasserer

Hans Madsen
Sekretær

LH

Der er åben i arkivet efter aftale med
Mogens Ballegaard, Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg, 6971 Spjald
tlf. 25 47 05 89 Mail

Arkivet har adresse på Grønbjerg Friskole, Algade 56
Kontingent til Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv (30,- kr. for enkeltpersoner og 50,- kr. for husstand) kan indbetales på følgende måder:

 

Netbank: Konto  7670 – 7489540
Arkivet har nu også fået mobiloverførsel:
MobilePay:
Til: 25 47 05 89
Skriv dit navn og ”Arkiv” i beskedfeltet.