Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Fremskaffelse og brug af Arkivets materialer.
På et bestyrelsesmøde blev bestyrelsen enige om retningslinjer for fremskaffelse og brug af arkivets materiale.
Bestyrelsen vil til enhver tid være behjælpelig med at fremskaffe arkivalier og oplysninger, som er tilgængelige i arkivet, og som ikke er forbundet med oplysninger om, at materialet ikke må offentliggøres.
Mange oplysninger kan indhentes via hjemmesiden og arkivets link til Arkibas.
Oplysningerne sendes via e-mail og er ikke forbundet med omkostninger.
Bestyrelsen enedes endvidere om, at billedmateriale i en rimelig kvalitet (mange ældre billeder er scannet og kvaliteten er jo ikke bedre end udgangsmaterialet) kan fremsendes til kr. 25,- pr. billede (rabat ved flere billeder), da der til stadighed er udgifter forbundet med at drive et lille lokal arkiv. Betaling kan ske som anført herunder.

Arkivets bankkonto:
Konto: 7670 – 7489540

MobilePay:
Til: 25 12 11 36
Skriv dit navn og ”Arkiv” i beskedfeltet.

Billedmateriale.
Billederne i Arkiv.dk er oprindelig størrelse, men af hensyn til copyright og Copydan forsynet med et vandmærke. Så ønsker man billedet uden vandmærke skal henvendelsen til ske til Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv.
De originale billeder er naturligvis ikke bedre end det udgangsmateriale vi er i besiddelse af.
Alle billeder er scannet ind og er placeret på en ekstern harddisk. Det er kopier af disse ind-scannede billeder, der i givet fald vil blive fremsendt, hvis der er ønsker om at erhverve sig et billedmateriale.
Arkivet forsøger på alle måder at overholde ophavsretlige forhold. Og billederne fremsendes under samme vilkår.