Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Nyt Arkiv tiltag i Grønbjerg.
Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv har oprettet Gruppen Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv på Facebook.
Her kan man kommentere billeder tilføje og komme med rettelser til billedmateriale og andet godt på Arkivets hjemmeside og på Arkiv.dk
Link til arkivets: Facebook-gruppe.

Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv.
Grønbjerg lokalhistorisk Arkiv blev stiftet i 1982 efter at det havde været en underafdeling af Grønbjerg Sogneforening.

Formål:
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv skal fremme interessen for egnens historie, samt indsamle og opbevare arkivalier i lokalhistorisk arkiv og derved bidrage til, at intet af lokalhistorisk værdi går tabt.
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os venligst på email: info@gronbjerg-arkiv.dk

Medlemmer i bestyrelsen:

Mogens Ballegaard
Formand

Lars Holm Hansen
Næstformand

Hans Erik Hansen
Kasserer

Hans Madsen
Sekretær

Der er åben i arkivet efter aftale med:
Mogens Ballegaard, Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg, 6971 Spjald.
Tlf. 25 47 05 89 – Email: info@gronbjerg-arkiv.dk

Arkivet har adresse på:
Grønbjerg Friskole, Algade 56, Grønbjerg.

Kontingent til Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv koster 30,- kr. for enkeltpersoner og 50,- kr. for en husstand. Det kan betales via bankoverførsel eller MobilePay som angivet her.

Netbank: Konto 7670 – 7489540

MobilePay til: 25 47 05 89
Skriv dit navn og ”Arkiv” i beskedfeltet.